×
×
        บริษัทมาเดสโก้ อินเทลลิเจันท์ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิต และจำหน่ายเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่นอุตสหากรรมอิเลคทรอนิค อุตสาหกรรมชิ้นสว่นรถยนต์ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร และรับออกแบบเครื่องจักรตามความต้องการของลูกค้าในแต่ล่ะประเภท

        นอกจากนี้ยังขายอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเลคทรอนิคที่ใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรมทั่วไปเพื่อใช้ในการเปลี่ยนชิ้นสว่นที่เสียหายจากการใช้งาน หรือซ่อมบำรุง ทั้งในและนำเข้าจากต่างประเทศ รวมถถึง หลอด LED โคมไฟต่าง ๆ ที่ใช้ในโรงงานอุตาสหรรม

คุณอยากร่วมเป็นสว่นนึงของเราไหม ?

บริษัทมาเดสโก้ อินเทลลิเจันท์ จำกัด ต้องการบุคคากรรว่มงานเพื่อเป็นส่วนนึงของบริษัท ผู้ที่สนใจ สามารถส่งรายละเอียดประวัติการทำงานของท่านเองโดยละเอียดมาที่ 

email: hr@madesco-int.com 

Facebook: https://www.facebook.com/MadescoIntelligence/


หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 02-157-3147


การติดตั้งเครื่องจักร

การขนส่งสิ้นค้า

ตรวจสอบคุณภาพ

" ความพึ่งพอใจของลูกค้า คือ ความรับผิดชอบของเรา "
×

Contact